Strona główna  
Choose language: Polish English French Spanish Russian German     
 Strona Glowna
Kim jesteśmy
Kontakt
Praca
EBPartners podpisuje umowę
Partners
 Nasze usługi
Analiza rynku
Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
Zakładanie biur / filii
Pomoc w prowadzeniu negocjacji
Nadzór, zarządzanie Waszym dystrybutorem
Poszukiwanie dostawców
Inwestować w Polsce
    Dla firmie
 Zasoby
Użyteczne Linki
News
 Mapa serwisu
Informacje prawne
Mapa serwisu
 Nasze usługi » Inwestować w Polsce » Dla firmie

      Miasto i Gmina Wschowa położona jest w województwie lubuskim, na południowo-wschodnim jego krańcu, tylko 150 km od granicy polsko-niemieckiej.
Dogodne powiązania komunikacyjne, w tym przede wszystkim przebieg drogi krajowej Nr 12 sprawiają bardzo dobre warunki do rozwoju gospodarczego oraz lokalizacji potencjalnych inwestycji.


O dobrej lokalizacji gminy świadczy choćby fakt, że już w średniowieczu przebiegały tędy główne szlaki handlowe. Wschowa jest siedzibą powiatu, co skutkuje bardzo łatwym dostępem do większości instytucji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Opracowana ostatnio aktualizacja strategii rozwoju gminy Wschowa za główny cel przyjęła stworzenie dogodnych warunków do inwestowania oraz zamieszkania przez poprawienie stanu infrastruktury komunalnej, rozwój placówek oświatowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, jak i przez stałe powiększanie ilości terenów inwestycyjnych.


Bezpośrednia bliskość takich ośrodków akademickich, jak Poznań, Wrocław
i Zielona Góra zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
W chwili obecnej, korzystając z programu Phare, trwają prace nad uzbrojeniem terenu inwestycyjnego (ok. 47 ha) należącego do „Lubuskiej Sieci Aktywności Gospodarczej-Miasta Przyjazne Inwestorom”.

 

Opis terenów inwestycyjnych:

 

·          Kompleks działek niezabudowanych o pow. Ok. 50 ha, jest to strefa aktywności gospodarczej, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 12, własność gminy Wschowa, cena do negocjacji.

·          Kompleks działek niezabudowanych o pow. 5,65 ha, bezpośrednie sąsiedztwo drogi powiatowej 1011F w kierunku Głogowa, własność gminy Wschowa, cena do uzgodnienia.

·          Kompleks działek niezabudowanych o pow. Ok. 15 ha, wschodnia część miasta, w odległości ok. 400m od drogi krajowej nr 12, własność gminy Wschowa, cena do uzgodnienia.

·          Kompleks działek niezabudowanych o pow. 3,80 ha, południowa część miasta, ok. 500m od projektowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 12, własność gminy Wschowa, cena do uzgodnienia.

·          Kompleks działek niezabudowanych o pow. 2,24 ha, północna część miasta, bezpośrednie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej nr 305 w kierunku Wolsztyna, własność gminy Wschowa, cena do uzgodnienia.

·          Działka niezabudowana o pow. 0,5 ha, północna część miasta, bezpośrednie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej nr 305 w kierunku Wolsztyna, własność gminy Wschowa, cena do uzgodnienia.

·          Kompleks działek niezabudowanych o pow. 0,2 ha, centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 12, własność gminy Wschowa, cena do uzgodnienia.

·          Działka o pow. 0,46 ha zabudowana budynkiem po dawnej mleczarni, centrum miasta, bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej nr 12, własność gminy Wschowa, cena do uzgodnienia.

·          Kompleks działek o pow. 13 ha na terenie dawnej cukrowni Wschowa (bocznica kolejowa), bezpośrednie sąsiedztwo drogi powiatowej 1011F w kierunku Głogowa, własność Nordzucker Polska Sp. Z o.o., cena do uzgodnienia.

·          Zespół pałacowo- parkowy na działce o powierzchni 2, 58 ha, we wsi Osowa Sień, 4 km od Wschowy, własność gminy Wschowa, cena do uzgodnienia.


Gmina stwarza również dogodne warunki do inwestowania poprzez prowadzenie bardzo atrakcyjnej polityki cenowej w kwestii nabywania gruntów. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność opracowania nowych ustaw dotyczących pomocy publicznej dla potencjalnych inwestorów. Ulgi takie, które wkrótce obowiązywać będą także w Gminie Wschowa dotyczyć będą w szczególności zwolnień z podatku od nieruchomości.

 

W sprawie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się  

Copyright © 2004-2013 EBPartner.com Designed by EBWEB.PL