Strona gwna  
Choose language: Polish English French Spanish Russian German     
 Strona Glowna
Kim jestemy
Kontakt
Praca
EBPartners podpisuje umow
Partners
 Nasze usugi
Analiza rynku
Pomoc w zakadaniu dziaalnoci gospodarczej
Zakadanie biur / filii
Pomoc w prowadzeniu negocjacji
Nadzr, zarzdzanie Waszym dystrybutorem
Poszukiwanie dostawcw
Inwestowa w Polsce
 Zasoby
Uyteczne Linki
News
 Mapa serwisu
Informacje prawne
Mapa serwisu
 Nasze usugi » Analiza rynku

Planuj Pastwo rozpoczcie dziaalnoci na nowym rynku i chcieliby Pastwo rozwija firm?

Poszukujecie partnera, ktry pomgby Pastwu w osigniciu tego przedsiwzicia?

Europe Business Partners jest partnerem, ktry mgby speni Pastwa oczekiwania. Jestemy zespoem, ktry zajmuje si wieloma dziedzinami ycia gospodarczego i pragniemy suy Pastwu pomoc w realizacji przedsiwzicia, udzielajc rzetelnych informacji i uatwiajc dostp do rozlegej sieci stosunkw handlowych.

Dziki naszym informacjom :

         Otrzymuj Pastwo dane gospodarcze i statystyczne dotyczce wielkoci rynku, obrotw i konkurencji w danej brany, a take badania specyficzne ;

         Moliwoci otrzymania pomocy finansowych i wszelkich innych pomocy, sucych rozwojowi firmy ;

         Uzyskuj Pastwo informacje na temat panujcych zwyczajw lokalnych ;

 

Towarzyszymy Pastwu w realizacji przedsiwzicia poprzez :

         Przeprowadzanie bada zgodnie z Pastwa wymaganiami i stosownie do projektw przedsiwzicia ;

         Ocenianie potrzeby dostosowania Pastwa oferty w zalenoci od rynku i produktu;

         Pomoc w zaatwianiu spraw administracyjnych oraz wszelkich formalnoci ;

         Kierowanie proceudr rekrutacji i szkolenia pracownikw ;

 

Uatwienie dostpu do rozlegej sieci stosunkw handlowych :

         Organizowanie spotka przy wykorzystaniu wszelkich niezbdnych kontaktw, ktre s nieodzowne dla realizacji Pastwa przedsiwzicia : spotkania z wadzami lokalnymi, urzdami, bankami, doradcami, przedsibiorstwami ....

         Pomoc w znalezieniu partnerw z danej brany w obrbie dziaalnoci Pastwa firmy ;

         Pomoc w rozwoju stosunkw handlowych ;

         Pomoc w nawizaniu kontaktw handlowych z potencjalnymi klientami ;

         Rozwj trwaego i solidnego partnerstwa ( wzajemnej sprzeday, wsppracy technicznej ...) ;

 

Copyright 2004-2013 EBPartner.com Designed by EBWEB.PL